Môj účet  Obsah košíka  Pokladňa Reklamácie   
  Domov » Katalóg » Prihlásenie Obchodné podm.| Môj účet  |  Obsah košíka  |  Pokladňa    Reklamácie   
    Kategórie
Elektrické konvektory
Elektrické kúpelňové radiátory
Elektrické olejové radiátory
Infravykurovanie
Krbové vložky teplovodné
Ohrievače vzduchu
Temperovacie panely
Teplo v kostoloch
Termoizolačný náter
Vykurovacie koberce
Vykurovanie_veľkých_priestorov
Výpredaj
Rýchle hľadanie
 
Použite kľúčové slová pre vyhľadanie vášho produktu.
Rozšírené hľadanie
Informácie
Platba a dovoz
Ochrana súkromia
Podmienky používania
Kontakt

Ceny sú uvádzané vrátane DPH
Vitajte, prihláste sa prosím Vitajte, prihláste sa prosím
Nový zákazník
Úvodné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu www.sohars.sk
Predávajúcim je spoločnosť SOHARS s.r.o. so sídlom Jabloňová 14, 97901 Rimavská Sobota.
Zákazníkom (kupujúcim) je návštevník internetových stránok na adrese www.sohars.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Objednávacie podmienky
Ponuka tovaru predávajúcim sa uskutočňuje prostredníctvom internetu na adrese www.sohars.sk/obchod.php.
Tu je zákazníkovi k dispozícii prostredie, ktoré umožňuje najmä prehliadanie aktuálne ponúkaného tovaru, vyhľadávanie požadovaných položiek a objednávanie vybraného tovaru.
Objednávka je odosielaná kupujúcim priamo z prostredia internetového obchodu elektronickou cestou, kontaktného formulára prevádzkovanej domény alebo telefonickou objednávkou.
Zaslaná objednávka stranou kupujúceho je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti, vyžadované objednávkovým formulárom.
Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkom.
Predávajúci je vo všetkých prípadoch oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (doručením kópie objednávateľom zaslanej objednávky, telefonicky alebo e-mailom potvrdením objednávky). V prípade, že zákazník objednávku neoznačí ako neplatnú, zautorizuje ju, čím je považovaná za platnú.
Objednávku môže zákazník zrušiť bez akýchkoľvek sankcií len v prípade, že tovar ešte nie je transportovaný za účelom predaja, že tovar sa už nevyrába, neupravuje na základe objednávky, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena (ak o zmene ceny nebol predom informovaný). V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený požadovať úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov.

Vybavenie objednávky
Prijatie Vašej objednávky bude potvrdené e-mailom na Vami udanú adresu.
Predávajúci vybaví objednávku (odošle tovar zákazníkovi) spravidla do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
Predávajúci garantuje ceny uvedené v ponuke a to k okamihu odoslania objednávky zákazníkom.
Objednávky na tovar, ktorý nie je momentálne skladom vybavujeme do 10 dní.
V prípade objednávky na výrobu tovaru je objednávajúcemu oznámený predpokladaný termín dodania.
Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade kuriérskej služby.
Miestom dodania tovaru je adresa doručenia uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári.
Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku zákazníkovi, ktorý v minulosti neodobral či riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar.

Doprava tovaru
Tovar zasielame kuriérskou službou na Vami udanú adresu.
Obchodným balíkom prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. tovar nezasielame.

Prepravné náklady
Prepravné náklady pre objednávku hradí objednávateľ pokiaľ predom nie je dohodnuté ináč.

Prepravné pri dobierkovej forme úhrady vypočítava dodávateľ na základe platných cenníkov prepravovateľa a vyúčtuje ich ako expedičné náklady.
Pri preprave kuriérskou službou expedičné náklady sa vypočítavajú:
- náklady za hmotnosť prepravovaného tovaru,
- manipulačný poplatok s hotovosťou.

Prepravné pri forme úhrady zálohovou faktúrou:
- pokiaľ expedičné náklady neboli účtované v platbe zálohovej faktúry, prepravné náklady si vyúčtuje kuriér pri preberaní tovaru - ako náklady za hmotnosť prepravovaného tovaru.
pozn.:
Pri objednávkach internetovým obchodom sú prepravné náklady zobrazované hodnotou 0 (nula) z dôvodu nezisťovania váhy jednotlivých kusov tovaru.

Postúpenie zásielky
Každé doručovanie zásielky je v časovom predstihu oznamované telefonicky v deň doručenia.
V prípade, že Vás kuriérska služba nezastihne doma o forme doručenia sa dohodnete telefonicky.
Úložná lehota balíkov je spravidla 5 pracovných dní.
Ak by ste oznámenie o uložení balíka včas nedostali (Potvrdenie o expedícii tovaru), kontaktujte nás.
Pokiaľ kuriéra kontaktujete, doručí Vám zásielku bezplatne znova.
Nevyzdvihnuté zásielky posielame znovu len na vyžiadanie a účtujeme poštovné aj za nevyzdvihnutú zásielku.

Cena objednávky
Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú s DPH (prevádzkovateľ int. obchodu je plátcom DPH).
Prípadné akčné ceny platia do odvolania, prípadne do vypredania zásob.
Výsledná cena objednávky pozostáva z:
- cena objednaného tovaru
- manipulačný poplatok 6,00 € (pri objednávke s hodnotou tovaru do 70 €). Nad hodnotu tovaru 70 € manipulačný poplatok neúčtujeme.
- dopravné (expedičné) náklady


Možnosti platby
Dobierkou - peniaze za tovar platíte pri preberaní tovaru pracovníkovi kuriérskej služby.
Bankovým prevodom - na potvrdenie Vašej objednávky nájdete naše číslo účtu, variabilný symbol je číslo potvrdenia objednávky, konštantný symbol 0008 (platba za tovar).
Suma za tovar uhrádzate až po obdržaná preddavkovej (zálohovej) faktúry. Tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet.
Po obdržaní platby na náš účet ihneď vybavujeme Vašu objednávku.

Vyúčtovanie zásielky
Spoločne so zaslaným tovarom obdržíte:
- faktúru (daňový doklad)
- preddavkovú (zálohovú) faktúru (originál), ak bola zasielaná
- dodací a záručný list (ak nie sú samostatne doručené, slúži ako dodací a záručný list - faktúra).

Reklamácie a vracanie tovaru
Odporúčame prevziatý tovar skontrolovať priamo pred kuriérom, aby sa tak predišlo prípadným nezrovnalostiam, ak by došlo k poškodeniu zásielky pri doprave.
Ak tavar kupujúci neskontroluje pred kuriérom mal by tak urobiť ešte v deň prevzatia (z dôvodu predpisov kuriérskych spoločností na podanie reklamácie).
Predávajúci garantuje odoslanie tovaru bez akéhokoľvek poškodenia fyzickou kontrolou pri jeho balení pred expedíciou tovaru.
V prípade, že kupujúci zistí pri kontrole prepravou poškodenie tovaru, je povinný spísať s prepravcom na mieste škodový zápis, resp. kontaktovať ho max. do 24 hodín od prevzatia tovaru.
Náhradu za spôsobenú škodu si kupujúci nárokuje u prepravnej spoločnosti (informáciu podá i predávajúcemu).
V prípade poruchy funkčnosti resp. iného dôvodu reklamácie na objednaný tovar, pošlite tovar na našu adresu s dokladmi: - Protokol o reklamácii - 2x
- kópia faktúry.
Zakúpený tovar máte právo do 8 pracovných dní od jeho prevzatia vrátiť a od zmluvy tak odstúpiť.
Za právo odstúpenia od zmluvy je považovaný len prípad, pri ktorom tovar nebol objednávaný ako neštandardný výrobok (objednávka podľa požiadaviek objednávateľa), nebol na požiadanie upravovaný alebo nejaví známky používania či poškodenia.

Záruka vrátenia peňazí
Podľa zákona č. 118/2006 má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 8 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie čiastky za tento tovar (čiastka zaplatená ako expedičné náklady, balné a poštovné vo vrátenej sume nie je zahrnutá).
Vrátiť je možné len tovar, ktorý nebol objednávaný ako neštandardný výrobok podľa požiadaviek objednávateľa, nebol na požiadanie upravovaný, nejaví známky používania či poškodenia.
Vrátený tovar kupujúci doručí na vlastné náklady na adresu predávajúceho.
Súčasťou zásielky musí byť kópia daňového dokladu (prípadne dodacieho listu zásielky, ak na tento účel bol vystavený).
Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu čiastku zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne od doručenia na adresu, na ktorú bol tento tovar pôvodne odoslaný.

Ochrana osobných údajov
Všetky Vaše osobné údaje, nebudú v žiadnom prípade poskytnuté akejkoľvek tretej osobe a poslúžia len ako kontaktné údaje na obchodné účely našej spoločnosti.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí.

Pokračovať
Košík viacej
0 položiek

© 2021 SOHARS.