Môj účet  Obsah košíka  Pokladňa Reklamácie   
  Domov » Katalóg » Podmienky používania Obchodné podm.| Môj účet  |  Obsah košíka  |  Pokladňa    Reklamácie   
    Kategórie
Elektrické konvektory
Elektrické kúpelňové radiátory
Elektrické olejové radiátory
Infravykurovanie
Krbové vložky teplovodné
Ohrievače vzduchu
Temperovacie panely
Teplo v kostoloch
Termoizolačný náter
Vykurovacie koberce
Vykurovanie_veľkých_priestorov
Výpredaj
Rýchle hľadanie
 
Použite kľúčové slová pre vyhľadanie vášho produktu.
Rozšírené hľadanie
Informácie
Platba a dovoz
Ochrana súkromia
Podmienky používania
Kontakt

Ceny sú uvádzané vrátane DPH
Podmienky používania Podmienky používania
Úvodné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu www.sohars.sk
Predávajúcim je spoločnosť SOHARS s.r.o. so sídlom Jabloňová 14, 97901 Rimavská Sobota.
Zákazníkom (kupujúcim) je návštevník internetových stránok na adrese www.sohars.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Objednávacie podmienky
Ponuka tovaru predávajúcim sa uskutočňuje prostredníctvom internetu na adrese www.sohars.sk/obchod.php.
Tu je zákazníkovi k dispozícii prostredie, ktoré umožňuje najmä prehliadanie aktuálne ponúkaného tovaru, vyhľadávanie požadovaných položiek a objednávanie vybraného tovaru.
Objednávka je odosielaná kupujúcim priamo z prostredia internetového obchodu elektronickou cestou, kontaktného formulára prevádzkovanej domény alebo telefonickou objednávkou.

Zaslaná objednávka stranou kupujúceho je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti, vyžadované objednávkovým formulárom.
Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkom.

Predávajúci je vo všetkých prípadoch oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (doručením kópie objednávateľom zaslanej objednávky, telefonicky alebo e-mailom potvrdením objednávky). V prípade, že zákazník objednávku neoznačí ako neplatnú, zautorizuje ju, čím je považovaná za platnú.

Objednávku môže zákazník zrušiť bez akýchkoľvek sankcií len v prípade, že tovar ešte nie je transportovaný za účelom predaja, že tovar sa už nevyrába, neupravuje na základe objednávky, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena (ak o zmene ceny nebol predom informovaný). V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený požadovať úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov.

Vybavenie objednávky
Prijatie Vašej objednávky bude potvrdené e-mailom na Vami udanú adresu.
Predávajúci odošle tovar zákazníkovi spravidla do sedem pracovných dní od potvrdenia objednávky.
Predávajúci garantuje ceny uvedené v ponuke a to k okamihu odoslania objednávky zákazníkom.
Objednávky na tovar, ktorý nie je momentálne skladom vybavujeme do 10 dní.
V prípade objednávky na výrobu tovaru je objednávajúcemu oznámený predpokladaný termín dodania.
Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade kuriérskej služby.
Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári.
Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku zákazníkovi, ktorý v minulosti neodobral či riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar.

Doprava tovaru
Tovar zašleme obchodným balíkom prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo kuriérskou službou na Vami udanú adresu.


Prepravné náklady
Prepravné náklady pre všetky objednávky hradí objednávateľ (pre zásielky doručené Slovenskou poštou a.s. i kuriérskou službou).

Prepravné pri dobierkovej forme úhrady vypočítava dodávateľ na základe platných cenníkov prepravovateľa a vyúčtuje ich ako expedičné náklady.
Pri preprave Slovenskou poštou a.s. sa expedičné náklady sa vypočítavajú:
- náklady za hmotnosť prepravovaného tovaru.
Pri preprave kuriérskou službou expedičné náklady sa vypočítavajú:
- náklady za hmotnosť prepravovaného tovaru,
- plus manipulačný poplatok s hotovosťou.

Prepravné pri forme úhrady zálohovou faktúrou:
- dodávateľ expedičné náklady účtuje len u Slovenskej pošty a.s. (na základe jej platného cenníka) ako náklady za hmotnosť prepravovaného tovaru.
- pri preprave kuriérskou službou si prepravné náklady si vyúčtuje kuriér pri preberaní tovaru - ako náklady za hmotnosť prepravovaného tovaru.

pozn: Väčšinu tovaru zasielame kuriérskou službou z dôvodu častého poškodenia tovaru druhým prepravcom. Pri objednávkach internetovým obchodom sú prepravné náklady zobrazované hodnotou 0 (nula) z dôvodu nezisťovania váhy jednotlivých kusov tovaru.

Postúpenie zásielky
V prípade, že Vás pošta alebo kuriérska služba nezastihne doma nechá Vám v schránke oznámenie o uložení balíka, kurierska služba Vás bude kontaktovať telefonicky.
Úložná lehota balíkov je 15 dní na pošte a 5 pracovných dní pre kuriérske služby.
Ak by ste Oznámenie o uložení balíka včas nedostali (do 4 dní od doručenia Potvrdenie o expedícii tovaru), kontaktujte nás.
Nevyzdvihnuté zásilky posielame znovu len na vyžiadanie a účtujeme poštovné aj za nevyzdvihnutú zásielku.
Odporúčame prevziať tovar priamo pred pracovníkom Slovenskej pošty alebo kuriérom, aby sa tak predišlo prípadným nezrovnalostiam, ak by bola zásielka poškodená pri doprave.

Ceny
Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú s DPH (prevádzkovateľ int. obchodu je plátcom DPH).
Všetky ceny, vrátane cien akčných, platí do odvolania, prípadne do vypredania zásob.

Možnosti platby
Dobierkou - peniaze za tovar platíte až pri prevzatí tovaru poštárovi alebo na pošte alebo pracovníkovi kuriérskej služby.
Úložná lehota balíku je 15 dní na pošte a u kuriérske služby 5 pracovných dní. Pokiaľ kuriéra kontaktujete, doručí Vám zásielku bezplatne znova.
Bankovým prevodom - na potvrdenie Vašej objednávky nájdete naše číslo účtu, variabilný symbol je číslo potvrdenia objednávky, konštantný symbol 0008 (platba za tovar).
Tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet.
Po obdržaní platby na náš účet ihneď vybavujeme Vašu objednávku.

Vyúčtovanie zásielky
Spoločne so zaslaným tovarom obdržíte faktúru - daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako dodací list.

Reklamácie a vracanie tovaru
Predávajúci garantuje odoslanie tovaru bez akéhokoľvek poškodenia fyzickou kontrolou pri jeho balení pred expedíciou tovaru.
Kupujúci je povinný skontrolovať si preberaný tovar v momente preberania od dopravcu.
V prípade, že kupujúci zistí pri kontrole prepravou poškodenie tovaru, je povinný spísať s prepravcom škodový zápis a nárokovať si spôsobenú škodu za poškodenie tovaru od prepravcu.
V prípade poruchy funkčnosti resp. iného dôvodu reklamácie na objednaný tovar, pošlite ho láskavo čo najrýchlejšie s kópiou dodacieho listu poštou (nie na dobierku) na našu adresu.
Uveďte číslo a dátum objednávky, zároveň priložte list, v ktorom zdôvodnite vrátenie tovaru.
Zakúpený tovar máte právo do 8 pracovných dní od jeho prevzatia vrátiť a od zmluvy tak odstúpiť.
Za právo odstúpenia od zmluvy je považovaný len prípad, pri ktorom tovar nebol objednávaný ako neštandardný výrobok podľa požiadaviek objednávateľa, nebol na požiadanie upravovaný alebo nejaví známky používania či poškodenia.

Záruka vrátenia peňazí
Podľa zákona č. 118/2006 má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 8 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie čiastky za tento tovar (čiastka zaplatená za balné a poštovné vo vrátenej sume nie je zahrnutá).
Vrátiť je možné len tovar, ktorý nebol objednávaný ako neštandardný výrobok podľa požiadaviek objednávateľa, nebol na požiadanie upravovaný, nejaví známky používania či poškodenia.
Vrátený tovar kupujúci doručí na vlastné náklady na adresu predávajúceho.
Súčasťou zásielky musí byť kópia daňového dokladu (prípadne dodacieho listu zásielky, ak na tento účel bol vystavený a neslúži naň daňový doklad).
Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu čiastku zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne od doručenia na adresu, na ktorú bol tento tovar pôvodne odoslaný.

Ochrana osobných údajov
Všetky Vaše osobné údaje, nebudú v žiadnom prípade poskytnuté akejkoľvek tretej osobe.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí.

V prípade, že tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak, riadia sa práva a povinnosti účastníkov príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov platných v Slovenskej republike.
Pokračovať
Košík viacej
1 x Kúpelňový radiátor KRO-E 400 - 45132
1 x Kúpelňový radiátor KRO-E 300 - 60096
1 x Kúpelňový radiátor KRO-E 500 - 60132
1 x Kúpelňový radiátor KRO-E 300 - 45096
734.00 € (611.67 € bez DPH)

© 2021 SOHARS.