Oceľové olejové radiátory ORS 350W - 1500W
od 93,00 €
do 3-ch dní Vás doma !!!

- kvalitný radiátor plnený ekologickým olejom
- pre domy, byty, bytové domy, chalupy,   kancelárie, nemocnice... (tam kde je požiadavka
  vysokej čistoty a potreby príjemného tepla).
- nevysušuje vzduch a neprepaľuje prachu.
- ideálny v priestoroch, kde sa pohybujú osoby
  trpiace alergiami.
- prevádzka je spoľahlivá s dlhou životnosťou.
Riešenie
Riešenie pre chlad na nohy


Zákazková výroba.
Zadajte si požadovaný rozmer, vyberte farbu a do 10 dní máte nohy na vyhrievanom koberci.
Otázka
Otázka
Máte nejasnosti, chýba Vám niektorá informácia?
Ak sa jedná o jednuduchú otázku, napíšte nám, budeme sa snažiť v čo najkratšom termíne Vám na ňu stručne odpovedať.
Vaša otázka ...

Ak potrebujete najasnosť vydiskutovať, kontaktujte nás telefonicky.
+421 907 831424
sohars@sohars.sk


Kontakt
: +421 907 831424
: +421 907 087956

Integrovaný vykurovací systém na prípravu TÚV a vykurovanie

Rozšírte svoj tradičný systém vykurovania a ohrevu vody o obnoviteľné zdroje tepla

Integrované vykurovanie a ohrev vody je systém založený na troch zdrojoch tepla: a na komplexnej regulácii:
Je predurčený na:
  • celoročnú prípravu TÚV
  • prikurovanie pomocou slnečných kolektorov,
  • celoročné kúrenie krbom v kombinácii s kotlom.

Integrovaný vykurovací systém je efektívnym a ekologickým riešením energetiky objektov.
Prostredníctvom troch zdrojov: slnečných kolektorov, teplovodného krbu a kotla ÚK pripravujeme TÚV a vykurovaciu vodu (ÚK) v jedinej akumulačnej nádrži, tzv. centrálnom zásobníku tepla.

V letných mesiacoch a prechodných obdobiach využíva systém slnečné kolektory ako prvý zdroj tepla.
V týchto obdobiach slnečné kolektory plne pokryjú prípravu TÚV.

Ak vznikne v prechodných obdobiach požiadavka na prikúrenie objektu, môžeme prvotne využiť energiu akumulovanú pomocou slnečných kolektorov. V prípade dlhšieho trvania nepriaznivého počasia systém automaticky dohreje centrálny zásobník tepla na požadované hodnoty pomocou kotla ÚK.

V zimných mesiacoch, resp. počas vykurovacej sezóny, pripravujeme teplo pomocou krbu alebo plynového kotla podľa rozhodnutia užívateľa. Horiaci plameň v krbe je skutočne príjemným zdrojom tepla, najmä ak vieme, že energiu horiaceho dreva zároveň akumulujeme v centrálnom zásobníku pre potreby celého domu (objektu) a zároveň pripravujeme aj TÚV.

Integrovaný vykurovací systém je plne automaticky s možnosťou individuálneho nastavenia pre každého užívateľa.
Slnečné kolektory v systéme nám usporia priemerne 70% celkovej ročnej energie na prípravu TÚV a 30% celkovej ročnej energie na prikurovanie objektu.
Integrovaný vykurovací systém je v súčasnosti najžiadanejší pri novostavbách rodinných domov z dôvodu technickej koncepcie, ekologického prístupu, použitia špičkových komponentov a primeranej ceny.

V modernom dome musia zdroje energie slúžiace na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody úzko vzájomne spolupracovať tak, aby sa vzájomne dopĺňali a aby boli čo najúspornejšie.
Myšlienka synergie je rozpracovaná a realizovaná vo forme integrovaného vykurovania a ohrevu vody. Spočíva v zlúčení vykurovacích médií.
Počas používania TURBOKRBu dôjde k odpojeniu kotla a systém TURBOSOLAR generuje teplú úžitkovú vodu vtedy, keď to umožňuje počasie. Keď je oblačno, tepelná energia z kolektora je doplňovaná z iného zdroja, napr. z turbokrbu.