sohars@sohars.sk


Kontakt
: +421 907 831424
: +421 907 087956

Bezpečnosť používaných krbových vložiek - Turbokrb


Základom bezpečného prevádzkovania turbokrbu je jeho správne pripojenie k systému ÚK.
Hydraulickým zabezpečovacím prvkom turbokrbu je expanzná nádoba otvoreného systému s automatickým ventilom na dopúšťanie vody do systému.
Plynulá elektronická regulácia množstva privádzaného vzduchu na spaľovanie zabraňuje nadmernému zohriatiu vodného plášťa.
Odporúča sa, aby aktívny prierez komína zodpovedal kruhovému prierezu s priemerom minimálne 18 cm.
Pripojenie turbokrbu ku komínovému prieduchu sa vykonáva pomocou nehrdzavejúcich žiaruvzdorných tvaroviek.

Počas prevádzkovania zariadenia je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá:
  • Krb nesmie byť prevádzkovaný bez vody.
  • V prípade dosiahnutia teploty teplonosného média nad 90 °C dochádza k zapnutiu zvukového signálu elektronickej centrálnej jednotky a uvádzajú sa do chodu čerpadlá ÚK a TÚV.
  • Oheň v spaľovacej komore sa nesmie zalievať vodou.
  • V miestnosti, kde je turbokrb inštalovaný, je potrebné zabezpečiť voľný, prirodzený prívod vzduchu potrebného na spaľovanie paliva.
  • V prípade výskytu nadmerného, nekontrolovaného procesu spaľovania je potrebné použiť regulátor komínového ťahu