sohars@sohars.sk


Kontakt
: +421 907 831424
: +421 907 087956

Jednoduchá obsluha teplovodných krbových vložiek - Turbokrb


Elektronická centrálna jednotka, ktorá je súčasťou štandardného vybavenia teplovodnej krbovej vložky, riadi prevádzku krbu prostredníctvom regulácie chodu ventilátora a obehových čerpadiel.
Je tu k dispozícii aj možnosť naprogramovania cyklu rozkúrenia, teploty spustenia obehových čerpadiel a voľby výkonu ventilátora podľa druhu paliva.
Plynulá elektronická regulácia množstva vzduchu privádzaného do spaľovania zabraňuje prípadnému zhasnutiu plameňa a nahromadeniu spalín.
Turbokrb je vybavený programovateľným alarmom so zvukovou signalizáciou, ktorý sa spustí v okamihu, keď sa zariadenie prehreje.
Toto umožňuje presne kontrolovať proces spaľovania, čo následne prispeje k výužitiu tepla v hodnote 85 %.