sohars@sohars.sk


Kontakt
: +421 907 831424
: +421 907 087956


Porovnanie Turbokrbov s ostatnými teplovodnými krbmi


TURBOKRB – výhody Iné krby s vodným plášťom – slabé stránky
1. Turbokrb pracuje bezprostredne v uzavretom systéme 1. Prevádzkovanie iba v otvorenom systéme (možnosť prevádzkovania v uzavretom systéme iba pri použití doskového výmenníka)
Zabudovaný výmenník z nehrdzavejúcej ocele má nízky hydraulický odpor, preto môžeme použiť čerpadlo s nižšou výtlačnou výškou. Doskový výmenník je príčinou vyšších hydraulických odporov.
Vo výmenníku sa neusádza vodný kameň. Úzke štrbiny v doskovom výmenníku sa rýchlo upchávajú vodným kameňom.
Výmenník chráni čerpadlo pred kavitáciou, pretože systém pracuje pod tlakom a vďaka tomu je teplota varu vody od 105 do 115 oC. Nutnosť použitia väčšieho počtu čerpadiel (záložné čerpadlo musí mať vyšší výkon).
Zabudovaný výmenník chráni pred kondenzáciou vodných par na stenách krbu, vďaka čomu sa predĺži životnosť krbu. V prípade prehriatia krbu sa objavujú bublinky vzduchu rozpusteného vo vode, ktoré uvedú čerpadlo do kavitácie a po vstupe vody do doskového výmenníka systém prestane fungovať.
Jednoduché napojenie na systém ÚK a TÚV. Na zlepšenie chodu systému sme nútení používať odlučovač vzduchu.
2. Elektronicky riadený proces spaľovania 2. Ručne ovládaný proces spaľovania
Možnosť nastavenia zadanej teploty, nezávislé riadenie chodu čerpadiel ÚK a TÚV. Musíme zabezpečovať trvalý dozor nad zariadením s cieľom kontrolovať prívod vzduchu do kúreniska.
Riadenie prívodu vzduchu do kúreniska podľa druhu spaľovaného dreva. Systém udržiavania horenia a prefukovania kúreniska (chráni pred tvorbou oxidov uhlíka). Zabezpečenie pred prehriatím v prípade výpadku napájania elektrickým prúdom nejestvuje.
Nastaviteľná hraničná teplota pre odstavenie a spustenie kotla ÚK, systém rozkúrenia a zahasenia krbu. Neexistuje.
Ochrana pred prehriatím v prípade výpadku elektrického prúdu (automatika uzatvára prívod vzduchu do kúreniska). Ručné. Ručné.
3. Teplota spalín v rozmedzí 180 – 220 °C. 3. Vysoká teplota spalín, nad 250 °C
Systém prídavného spaľovania plynov spočíva v privádzaní primárneho a sekundárneho vzduchu do kúreniska. Neexistuje.
Normatívna účinnosť zariadenia – 87 %. Nižšia.