sohars@sohars.sk


Kontakt
: +421 907 831424
: +421 907 087956

Výhody teplovodných krbových vložiek - Turbokrb


Spomedzi mnohých odlišujúcich znakov Turbokrbu od ostatných si zasluhujú pozornosť najmä ekonomické výhody a jeho praktické využitie a estetický vzhľad.

Krb je konštruovaný tak, aby mohol byť prevádzkovaný v dvoch systémoch: uzavretom a otvorenom.
Zabudovaný výmenník z nehrdzavejúcej ocele zabraňuje kondenzácii na stenách krbu, čo významne predlžuje životnosť zariadenia a zároveň zlepšuje účinnosť čerpadlovej jednotky a chráni čerpadlo pred kavitáciami (teplota varu v otvorenom systéme je 100 °C a v uzavretom systéme závisí od tlaku a pohybuje sa v rozmedzí 105 ºC – 115 ºC).

Spaľovací proces v Turbokrbe je riadený centrálnou riadiacou jednotkou vybavenou mikroprocesorom, ktorý riadi vzduchovú turbínu plynulo v rozsahu od 20 % do 100 %.
Procesor na základe prírastku teploty vypočíta ako má ventilátor pracovať, a tak ovláda jeho chod, aby nedošlo k prehriatiu systému.
Riadiaca jednotka je vybavená systémom udržiavania horenia v okamihu, keď sa dosiahla zadaná teplota, a zabraňuje tvorbe oxidov uhlíka v ohnisku.
Je takisto vybavený nezávislým riadením cirkulácie ÚK a TÚV a možnosťou odstavenia cirkulácie ÚK v letnej sezóne.
Špeciálny uzáver zabudovaný vo vzduchovej turbíne spomalí proces spaľovania v okamihu, keď sa dosiahne zadaná teplota, a konštrukcia krbu umožňuje udržiavať minimálny prívod vzduchu, aby sa v kúrenisku nevytvárali oxidy uhlíka.
Spaľovacia komora je konštruovaná tak, aby proces spaľovania dreva prebiehal optimálne. Ventilátor dodáva do kúreniska primárny aj sekundárny vzduch.
Primárny vzduch udržiava spaľovací proces a umožňuje spaľovať materiály na báze dreva s rôznymi parametrami, zato sekundárny vzduch má za úlohu prídavné spaľovanie plynov a zvýšenie účinnosti zariadenia.

Turbokrb môže spolupracovať s inými zariadeniami.
Použitím prepínača zdrojov napájania (PZN) Turbokrbu po dosiahnutí zadanej minimálnej teploty môže vypínať plynový, olejový, elektrický kotol alebo tepelné čerpadlo z prevádzky a prevziať riadenie okruhov ÚK a TÚV.
V okamihu, keď teplota klesne pod zadanú minimálnu teplotu, sa funkcie kotla obnovia.
Riadiaca jednotka Turbokrbu má naprogramovaných šesť časových pásiem.
Môže takisto spolupracovať s riadiacou jednotkou, ktorá riadi vykurovanie miestností zónovo (IRC regulácia). Kúrenie v turbokrbeje veľmi jednoduché, krb je vždy možné naložiť drevom doplna, nastaviť požadovanú teplotu a zavrieť dvierka krbu.
Od tohto okamihu riadiaca jednotka bude riadiť proces spaľovania tak, aby vždy bola dosiahnutá zadaná teplota.
Vďaka tomu kúrenie v turbokrbe nevyžaduje osobitný dozor.