Vážení obchodní priatelia!

Z dočasného problému "nemožnosti odosielania mail-ov z domény"
využite prosím pre kontaktovanie resp. objednávku tovaru

- štandardné kontaktovanie prostredníctvom mail-ovej adresy sohars@sohars.sk
- telefonický kontakt                  

Za vzniknutý problém sa ospravedlňujeme.

SOHARS s.r.o.