sohars@sohars.sk


Kontakt
: +421 907 831424
: +421 907 087956


Infračervené kúrenieInfračervené kúrenie predstavuje najmodernejšiu a ekonomicky veľmi výhodnú alternatívu vykurovania.
V prípade vykurovania kostolov infražiaričmi je toto kúrenie označované ako zónové z dôvodu, že ním možné ohrievať len určené zóny (lavice, priestor pred oltárom ...)

K jeho prednostiam patrí:
  1. nízke zriaďovacie i prevádzkové náklady
  2. hreje úsporne a okamžite, šetrí miesto, nespaľuje kyslík,
  3. vysoká prevádzková bezpečnosť
  4. jednoduchá obsluha a regulácia
  5. jednoduchá inštalácia a prevádzka
  6. možnosť inštalácie na stenu alebo teleskopický stojan
  7. možnosť smerovania a kontroly tepla
Určitým nedostatkom žiarivkového infrakúrenia je jeho rušivé pôsobenie na stenách kostola.

Vyhrievané lavice olejovými radiátormi

Vykurovanie kostola elektr. kobercami


   Vykurovacie elektrické koberce


Ekonomické kúrenie | sohars.sk