Slovensky Magyar

Výhody vykurovania infra - žiaričmi (trubicovými)

Pre halové kúrenie je jedným z nejefektivnejších spôsobov vykurovania, ktoré nájde uplatnenie zvlášť pri rozľahlých, zle izolovaných alebo nepravidelne využívaných objektoch. Vo vykurovaných priestoroch ohrieva priamo (primárne) ľudí a objekty bez ohrevu vzduchu .
Značnou výhodou elektrických infračervených žiaričov je skutočnosť, že pomocou nich vykurujeme len tie priestory, ktoré potrebujeme, ale len vtedy, kedy to potrebujeme. Naviac pracujú na plný výkon ihneď po zapnutí. Môžeme teda vykurovať priestory len v prítomnosti osôb bez nutnosti predohrevu.
Vďaka týmto vlastnostiam je regulácia veľmi jednoduchá a závisí len na požiadavkách pre daný priestor (zapnuté/vypnuté, pohybové čidlo, časovač, termostat a pod.).
Teplo je okamžite dostupné tam, kde ho potrebujete a presne vo chvíli, kedy ho potrebujete – vzhľadom k povahe žiarenia je s ním možné zachádzať ako s viditeľným svetlom.

Výhodou je ľahká regulácia. Vďaka okamžitej odozve na zapnutí žiariča je regulácia jednoduchou záležitosťou.
Žiarič môžete ovládať manuálne vypínačom, pohybovým čidlom, termostatom alebo časovačom. Všetko záleží na Vašich požiadavkách a elektroinštalácii.

Umiestnenie a použitie infražiaričov

vyplýva z univerzálnosti a využitia do akéhokoľvek priestoru.
 1. Obytné priestory (byt, dom, chata)
 2. Kancelária (pracovisko)
 3. V záhrade pod altánkom
 4. Na terase a na zimnej záhrade
 5. V reštauráciách, v jedálňach
 6. Vykurovanie určitej plochy
 7. Veľké priestory a priestory s vysokým stropom - kostoly, telocvične, športové haly, chodby, domy smútku
 8. V garážach a autoservisoch
 9. Vo výrobných halách
 10. V miestnosti kde je len občas potrebné zakúriť
 11. V priestoroch kde sa často vetrá
 12. Otvorené resp. polootvorené priestory