sohars@sohars.sk


Kontakt
: +421 907 831424
: +421 907 087956

Slovensky Magyar

Regulácia infra-vykurovacích produktov (panel, obraz, zrkadlo ...)
riadiacou jednotkou s pamäťovým relé


Regulácia je zabezpečovaná prostredníctvom programovateľnej riadiacej jednotky t.j. z jedného zdroja. Využívaný je cyklus 7 dňového týždňa a 24 hodinového dňa. Pre každú miestnosť pre konkrétny deň je možné nastaviť jeden z 95 možných programov. Konkrétny program si programujete sami s tým, že v ňom môžete nastaviť až 8 možných zmien t.j. rôznych stupňov ohrevu.
... viac o tomto systéme pri regulácii elektrických spotrebičov
Využitie regulácie IRC pri vykurovacích systémoch

Spôsoby ovládania riadiacej jednotky

Bezprostredné
- manuálne pomocou ovládacích prvkov na riadiacej jednotke
- počítačom prostredníctvom prepojenia COM, USB, LPT portu a riadiacej jednotky

Diaľkové
- internetom (prostredníctvom web-servera)
- mobilom za využitia pagera
- infra (notebookom, mobilom)
- modemom