Slovensky Magyar

Pohľad na myšlienku regulácie


Regulácia vykurovania je riadenie vykurovania na princípe merania teploty vo vykurovanom priestore a na základe jej vyhodnotenia otváranie/zatváranie teplovodných rozvodov resp. spínania/rozopínania elektrických vedení, na ktoré sú vykurovacie telesá pripojené.

Naša spoločnosť ponúka pre klientov rozmanitý sortiment regulácie vykurovacích zostáv.