Slovensky Magyar

Sálavé vykurovanie infračervenými žiaričmi

Pre halové kúrenie je jedným z nejefektivnejších spôsobov vykurovania, ktoré nájde uplatnenie zvlášť pri rozľahlých, zle izolovaných alebo nepravidelne využívaných objektoch.
Vo vykurovaných priestoroch ohrieva priamo (primárne) ľudí a objekty bez ohrevu vzduchu .
Sálavé teplo má taktiež zásadný vplyv na tepelnú pohodu, čo znamená, že sa pri vyššej sálavej teplote plôch sa cítime príjemnejšie i v priestoroch s nižšou teplotou vzduchu.
Sálavým infračerveným kúrením taktiež znížime celkové tepelné straty budovy, ktoré sú dané rozdielom medzi vnútornou a vonkajšou teplotou.
Čím väčší je rozdiel týchto teplôt, tým väčšie sú tepelné straty.
Použitím sálavého infračerveného kúrenia je rozdiel medzi teplotou vzduchu pri podlahe a strope 2 – 3°C, čo prispieva k ďalšiemu zvýšeniu efektivity a ekonomike vykurovania.
Značnou výhodou elektrických infračervených žiaričov je skutočnosť, že pomocou nich vykurujeme len tie priestory, ktoré potrebujeme, ale len vtedy, kedy to potrebujeme. Naviac pracujú na plný výkon ihneď po zapnutí.
Môžeme teda vykurovať priestory len v prítomnosti osôb bez nutnosti predohrevu.
Vďaka týmto vlastnostiam je regulácia veľmi jednoduchá a závisí len na požiadavkách pre daný priestor (zapnuté/vypnuté, pohybové čidlo, časovač, termostat a pod.).

Výhody:
  1. Priame teplo
  2. Ohrieva len osoby a predmety, nie vzduch (samozrejme, že od predmetov sa nepatrne zohrieva i vzduch). Tým je dosiahnutá maximálna efektivita bez strát spôsobených ohrevom vzduchu a jeho následným únikom. Tepelné krátkovlnné infračervené žiarenie je veľmi podobné teplu prenikajúcemu k nám zo Slnka. Pri vlnovej dĺžke 1,2 µm je prenesené vzduchom prakticky 100% energie vyžiarenej zo zdroja. Teplo je okamžite dostupné tam, kde ho potrebujete a presne vo chvíli, kedy ho potrebujete – vzhľadom k povahe žiarenia je s ním možné zachádzať ako s viditeľným svetlom.
  3. Ľahká regulácia
  4. Vďaka okamžitej odozve na zapnutí žiariča je regulácia jednoduchou záležitosťou. Žiarič môžete ovládať manuálne vypínačom, pohybovým čidlom, termostatom alebo časovačom. Všetko záleží na Vašich požiadavkách a elektroinštalácii.
  5. Čistá a bezhlučná prevádzka - nevíri prach
  6. Nízke prevádzkové náklady
  7. Pri správnom návrhu a využití všetkých predností vykurovania elektrickými infračervenými žiaričmi dochádza k zníženiu nákladov na vykurovanie približne o 50 – 80% v porovnaní s ostatnými druhmi vykurovania.
  8. Bezúdržbová prevádzka a vysoká životnosť je daná konštrukciou žiariča a použitím zdrojov infračerveného žiarenia.
  9. Vysoká flexibilita
  10. Možnosť jednoduchej demontáže, pridania mriežky alebo presun na iné miesto.

POHODLIE - SUCHÉ STENY

Teplovlnné vykurovanie zohrieva pevné telesá v oblasti sálania, teda i steny a murivo. Povrchová teplota stien je porovnateľná s priestorovou teplotou vzduchu, čím nedochádza ku kondenzácii vody a zabraňuje sa vzniku živnej pôdy pre tvorbu plesní. Vďaka teplote steny je murivo vysušované. Infračervené lúče nezohrievajú vzduch v miestnosti, vzduch je čistý, necirkuluje a nevíri prach. Rozdiel teplôt medzi podlahou a stropom v miestnosti s dobrými tepelno - izolačnými vlastnosťami je minimálny, vzduch zostáva prirodzene vlhký.