Oceľové olejové radiátory ORS 350W - 1500W
od 126,00 €
do 3-ch dní Vás doma !!!

- kvalitný radiátor plnený ekologickým olejom
- pre domy, byty, bytové domy, chalupy,   kancelárie, nemocnice... (tam kde je požiadavka
  vysokej čistoty a potreby príjemného tepla).
- nevysušuje vzduch a neprepaľuje prachu.
- ideálny v priestoroch, kde sa pohybujú osoby
  trpiace alergiami.
- prevádzka je spoľahlivá s dlhou životnosťou.
Riešenie
Riešenie pre chlad na nohy


Zákazková výroba.
Zadajte si požadovaný rozmer, vyberte farbu a do 10 dní máte nohy na vyhrievanom koberci.
Otázka
Otázka
Máte nejasnosti, chýba Vám niektorá informácia?
Ak sa jedná o jednuduchú otázku, napíšte nám, budeme sa snažiť v čo najkratšom termíne Vám na ňu stručne odpovedať.
Vaša otázka ...

Ak potrebujete najasnosť vydiskutovať, kontaktujte nás telefonicky.
+421 907 831424
sohars@sohars.sk


Kontakt
: +421 907 831424
: +421 907 087956


Úsporná regulácia


Presný snímač teploty a elektronicky riadená regulácia zabezpeèujú vykurovanie miestnosti podľa nastavenej teploty na regulačnej jednotke.
Reguláciu
v prípade potreby môže užívateľ využiť aj v možnosti programovacieho módu, v ktorom sa dajú vytvárať šetriace, časovo-teplotné režimy, ako je napr. 24-hodinový, alebo 7-dňový automatický režim.
Najčastejšie sa využívajú pri programovaní teplotných poklesov pre časové úseky, kedy sa vo vykurovaných priestoroch nik nezdržuje, prípadne kedy sú požiadavky na teplo znížené ( napr. v noci ).
Optimálne nastavenie programu, zohľadňujúce skutočné potreby užívateľov objektu ( zadefinovanie komfortnej a zníženej teploty v čase ), dokáže ušetriť veľkú časť vykurovacích nákladov.
Úspory po aplikovaní regulácie so šetriacim režimom sa najčastejšie pohybujú v rozsahu od 15% do 30 %, v závislosti od tepelných strát alebo režimu využívania budovy.
24 hodinový cyklus olejového radiátora
Neekonomické trvalé nastavenie komfortnej teploty počas celých 24 hodín.

=Útlmové nastavenie ol. radiátora
Príklad využitia šetriaceho 24 hodinového programu.

Vďaka dômyselnej konštrukcii radiátora je teplo z vykurovacej špirály prostredníctvom teplonosného média (olej) rovnomerne distribuované po celej ploche radiátora.
Fyzikálne vlastnosti oleja navyše zaru4ujú pre vykurovací panel vynikajúce akumula4né predpoklady.
Táto výhoda sa prejaví najmä pri prerušení vykurovacieho cyklu alebo výpadkoch elektrickej energie, kedy je radiátor schopný ešte desiatky minút odovzdáva5 do priestoru požadované množstvo tepelnej energie.
24 hodinový cyklus olejového radiátora
Ekonomické kúrenie | sohars.sk