sohars@sohars.sk


Kontakt
: +421 907 831424
: +421 907 087956

Slovensky Magyar


Koberce sú dodávané v požadovanej velkosti (max. šírka 160 cm) a farbe - na objednávku.


Vykurovacie (ohrevné) koberce s uložením na rovný pevný podklad:
- zem je možné využívať ako stabilné resp. ako mobilné vykurovacie telesá (obchody - za pultové priestory, kancelárie, domácnosti, kostoly, domy smútku ...)
- sedaciu časť - lavica ... - domácnosť, chalupy, kostoly, domy smútku ...
Ohrevné koberce sú kontaktný ohrevný produkt.
Nie sú určené na štandadné vykurovanie s dobou zapnutia 24 hodín.
Vykurovacím elementom vykurovacích kobercov je špeciálna sálavá karbónová vykurovacia elektro-fólia.
Koberce sú vybavené štandardne prívodným elektrickým káblom o dĺžke 2m ukončeným vidlicou a šnúrovým vypínačom.

Koberce sa vyrábajú vo veľkotiach, ktoré si zadá klient.
Zároveň objednávateľ má možnosť vybrať si koberec z viacerých farieb.

pozn:
Koberce nie sú určené ako vykurovací zdroj (hlavný či doplnkový). Jedná sa o kontaktný zdroj tepla.
Pri úvahe položenia koberca na podklad treba brať na zreteľ, že koberec nesmie byť dlhodobo prekrytý predmetom o väčšej ploche, nakoľko v tomto mieste môže dôjst k prehriatiu a tým poškodeniu koberca.


Technické parametre:
* Napätie: 230V/50Hz
* vykyrovacia fólia o výkone: 200 W/m2
* Teplota povrchu koberca: rôzna podľa podkladového materiálu, na ktorom je položený koberce - po zapnutí do 5 minút
* Vykurovací prvok: vykurovacia infra-fólia
Spotrebiče zodpovedajú príslušným predpísaným normám pre EÚ a sú v zhode s STN EN 61000-6-3:2003-10 (33 3432).

Farebná škála kobercov

Ekonomické kúrenie | sohars.sk